Dálniční odpočívadla

2019

Předmětem zakázek byla přestavba prostoru stávajících dálničních odpočívek v km 52,0 dálnice D1 (Střechov), 88,3 km dálnice D1 (Humpolec), 63,3 km dálnice D3 (Mezno), km 121,90 dálnice D1 (Jamenský potok) a km 318,00 km dálnice D1 (Vražné). Stavby jsou využívány výhradně jako odpočívky pro motoristy. Vedle nových parkovacích stání, vybudování nové kanalizace, vodovodu, retenční nádrže a veřejného osvětlení zde proběhly i vegetační úpravy (např. výsadba zeleně). Odpočívky byly rovněž vybaveny novým mobiliářem.
Instalovaný mobiliář: parkové lavičky BOROLA, stoly PIKO, odpadkové koše MAG, odpadkové koše BAS, informační tabule UNITAB