Přístřešky na odpad

Přístřešky na odpad reagují na zvyšující se potřebu recyklace odpadu a z toho plynoucí poptávku po popelnicích a kontejnerech na tříděný odpad. Tyto popelnice a kontejnery jsou nyní umisťovány nejen v obytných zónách, ale i blíže historickému jádru měst a vyvstává problém, jak sladit jejich výrazný vzhled s okolím, kde se nacházejí. Naše přístřešky na odpad umožňují jejich umístění do betonového státní ve variantě se stříškou nebo bez a přispívají tak ke kultivaci a pořádku ve veřejném prostoru. Na výběr je několik variant odstínu betonu tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího souladu umístěného přístřešku a okolního prostranství.