Parkové lavičky

Parkové lavičky jsou základním prvkem městského mobiliáře. Jsou místem pro odpočinek, relaxaci i posezení s přáteli. Můžeme je dělit dle mnoha různých hledisek. Například u laviček s opěradlem je fakticky dán směr sezení a pohledu sedícího, lavičky bez opěradla se používají v situacích, kdy je žádoucí aby si sedící mohl vybrat, kam chce být otočen čelem. Dále mohou být lavičky v provedení samostatně stojící či liniové (na sebe napojené), kruhové (např. kolem stromu) či s dalšími funkcemi (např. řešení s wi-fi, nabíječkou mobilních zařízení apod.). Venkovní lavičky se dále mohou lišit způsobem kotvení, použitými materiály a v neposlední řadě zejména designem.