Informační nosiče

Informační nosiče jsou nezbytným prvkem pro umístění jak dočasných, tak i trvalých informací pro danou lokalitu. Pro dočasné informace jsou vhodné zejména plakátovací plochy – jak plošné, tak prostorové ve tvaru válců – tzv. rotundy. Pro trvanlivé informace jsou vhodné naše systémy jednostranných či oboustranných cedulí na sloupcích. Na těchto nosičích jsou graficky zpracované informace jak textové, tak i obrazové – např. různé návštěvní řády, popisné a naučné informace k objektům a místům v bezprostřední blízkosti, mapy apod.
Specifickým prvkem trvalých informačních nosičů zejména v městském prostředí jsou orientační systémy. Jedná se o prvky pro směrovou navigaci návštěvníků k důležitým či význačným místům ve městě.  Prakticky je to řešeno sloupky se směrovými šipkami.