Zahrazovací sloupky

Čím více se stávají centra měst pěšími zónami, tím více je třeba oddělit od sebe části, kde je možný a žádoucí provoz vozidel od částí, které jsou určeny výhradně pro pěší. Jedním z řešení je instalace zahrazovacích sloupků.
Zahrazovací sloupky nabízíme jak pevně zabudované, tak i sklopné. Mohou být samostatně stojící nebo spojené řetězem. Toto řešení je vhodné zejména tam, kde hrozí vběhnutí chodců do vozovky.