Highway rest stops

2019

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi BOROLA, mize PIKO, koši za odpadke MAG, koši za odpadke BAS, informacijske table UNITAB