Žabeň – revitalizace návsi

2013

Revitalizace návsi v obci Žabeň.
Instalovány byly lavičky INOA, INOA obloukové, odpadkové koše INOA se stříškou, stojna na kola MEA 4.