Žabeň – revitalizace návsi

2013

Výstavbou odpočinkové zóny za místní kapličkou získala obec nový veřejný prostor pro vzájemné setkávání.
Instalovaný mobiliář: parkové lavičky INOA, odpadkové koše INOA, stojan na kola MEA