Třebíč – Tyršovy sady

2008

První fáze obnovy historického parku.
Použitý městský mobiliář: lavičky Triga a Trigabo.