Třebíč – Tyrš nasad

2008

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi TRIGA