Slušovice – náměstí Svobody

2022

Slušovické náměstí Svobody tvoří obdélník o stranách 150 x 50 metrů a jeho největší dominantou je kostel Narození svatého Jana Křtitele. Už při prvním zběžném pohledu si všimneme, že nese charakteristické rysy baroka. Kostel rozděluje náměstí na dvě části: východní za chrámem má parčíkovou úpravu a najdeme zde Restauraci AB. Západní část tvoří otevřené prostranství, lemované domy, z nichž zaujme budova Městského úřadu, Mateřské školky či to protější stavení, sloužící pohostinným interiérům Přerovské restaurace. Celé náměstí ve Slušovicích bylo zrekonstruováno a díky této revitalizaci zde byly umístěny i naše pvky městské mobiliáře, které zdobí celou jeho plochu.
Instalovaný mobiliář: lavička ROSTY, lavička BOROLA, lavička TWISTULA, zastávkový přístřešek SITEO,  odpadkový koš KOLN, stojan na kola PROBIKE, stromová mříž LANDSCAPE, zahrazovací sloupek JEKO.