Praha Motol – Univerzita Karlova 2.LF

2023

Lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348. Z původní jediné fakulty vznikly v roce 1953 v Praze fakulty tři, mezi nimi i Fakulta dětského lékařství. Ta se od roku 1990 nazývá 2. lékařská fakulta, nacházející se v areálu Fakultní nemocnice v Motole. Čtrnáct let trvala výstavba celého nového areálu na Plzeňské. V nové budově mají studenti a vyučující k dispozici supermoderní příjemné prostředí a zázemí, včetně prostorných poslucháren a učeben nebo budoucího bufetu a studentského klubu. Součástí výstavby byla taktéž revitalizace okolí areálu, ke kterému jsme přispěli našimi prvky nadčasového betonového mobiliáře.
Instalovaný mobiliář: stoly SIBELO, lavičky SIBELA, koše KOLN, informační panel TOTEM