Plzeň – obnova Lochotínského parku

2015

Nejstarší park v Plzni – Lochotínský park prošel letos první etapou dlouhodobě plánované obnovy. V tomto přibližně osmihektarovém areálu s historií dlouhou téměř 180 let byly provedeny pěstební zásahy v porostech, obnoveny historické cesty a prvky (Artušův stůl, Chotkovo sedátko, hudební pavilonek) a instalován nový mobiliář.
Instalovaný mobiliář: lavičky ALUMA, atypické odpadkové koše, sloupky ALUSO, informační panely UNITAB a šipkové směrovky K.D.K.