Plzeň – Lochotín Park

2015

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi ALUMA, netipične koši za odpadke, omejevalni stebrički ALUSO, informacijske table UNITAB in K.D.K.