Plzeň – Lobezský park

2018

Jedním z cílů projektu „Obnova Lobezského parku“ se stalo umístění nových parkových laviček kombinujících dva materiály (beton a dřevo) s opěrkami zad a bez. Velký důraz byl kladen na mobiliář odolný proti vandalismu, s relativně nízkou potřebou údržby a současně působící jako výtvarný a kompoziční prvek v různých částech parku umožňující opakující i krátké posezení. Obnovené cesty a odpočívadla (trasování cest vycházelo z původní kompozice parku) byly osazeny odpadkovými koši s dřevěným opláštěním. Do parku byly umístěny i nové herní prvky.
Instalovaný mobiliář: lavičky SIBELA, odpadkové koše BAS