Plzeň – Borská pole – městský industriální park

2012

Městský industriální park slouží k podpoře diverzifikace, modernizace a rozvoje hospodářské základny Plzně. Tím přispívá k prosperitě města a vytváření nových pracovních míst.
Instalovaný mobiliář: lavičky ONE jednostranné a oboustranné, betonové sedací bloky a mosty, odpadkové koše RAILA, stojany na kola PROBIKE a segmentové vlajkové stožáry