Ostrava – Univerzita

2022

Na Ostravské Univerzitě studuje každým rokem okolo 10 000 studentů a díky unikátnímu složení fakult nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů. Není však jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění. Univerzita se zapojuje do života v regionu a pomáhá měnit tvář Ostravy z průmyslového centra na studentské město. Přispívá k tomu i otevření nového City Campusu v centru města. V roce 2021 univerzita oslavila 30 let. Nový kabátek pak dostalo i její okolí, kde byl instalován náš mobiliář – lavičky VEGA, koše RAILA, držáky na sáčky RAILA DOG, stojany TOMI.
Instalovaný mobiliář: parkové lavičky VEGA, odpakové koše RAILA, držák na sáčky RAILA DOG, stojany na kola TOMI