Olomouc – Univerzita Palackého

2017

Kompletní rekonstrukce objektu Univerzity Palackého v ulici Křížkovského v Olomouci proběhla s cílem přizpůsobit budovu z počátku dvacátého století současným potřebám univerzitního života. Stavební práce zahrnovaly úpravu všech typů povrchů, výměnu rozvodů a inženýrských sítí, změny vnitřního uspořádání i úpravy exteriérů jako umístění nového městského mobiliáře v nádvoří budovy.
Instalovaný mobiliář: lavičky INOA, stromová mříž SEGMO