Nasavrky – revitalizace města

2017

Stavební práce v prostoru náměstí v Nasavrcích spočívaly v kompletní rekonstrukci veškerých zpevněných ploch včetně odvodnění, realizaci autobusových zastávek včetně přístřešků pro cestující, realizaci nového vodního prvku – dominantní kašny, nového veřejného osvětlení a obnově zeleně.
Instalovaný mobiliář: lavičky ALUMA, odpadkové koše MAG, stojany na kola PROBIKE, zahrazovací sloupky ALUSO a zastávkový označník TOTEM.