Nasavrky – Oživitev mesta

2017

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi ALUMA, koši za odpadke MAG, stojala za kolesa PROBIKE, omejevalni stebrički ALUSO in oznaka za zaustavitev TOTEM