Jáchymov – revitalizace historického jádra

2015

Město Jáchymov nově zrekonstruovalo středovou část náměstí, kterou tvoří park a horní část náměstí u kostela. Veškerý mobiliář je schválen NPÚ a svým designem a materiálem respektuje historickou hodnotu náměstí při zachování současných parametrů.
Instalovaný mobiliář: Zastávkové přístřešky VARIO, lavičky SIBELA, odpadkové koše BAS.