Chýně – Nová škola

2018

V Chýni u Prahy vznikla Nová škola, nově vybudovaný areál základní školy, jehož součástí je mimo vlastní budovu školy jídelna, sportovní hala, venkovní hřiště a veřejně přístupné zpevněné a zelené plochy. Areál školy funguje nejenom jako vzdělávací instituce, ale slouží i pro volnočasové aktivity ostatním občanům.
Instalovaný mobiliář: lavičky SIBELA