Lope za smetnjake

Naše lope za smetnjake so rešitev za naraščajočo potrebo po recikliranju odpadkov in zato tudi po smetnjakih in koših za ločene odpadke. Te smetnjake in koše za ločene odpadke sedaj nameščajo ne samo v stanovanjske četrti, temveč tudi v bližino zgodovinskih jeder mest, pri čemer nastaja problem, kako uskladiti njihov značilen izgled z okolico. Naše lope za smetnjake omogočajo namestitev v betonske ograde s streho ali brez nje, s čimer prispevamo h kultiviranju in čistoči javnih prostorov. Na razpolago je več variant betona, da lahko lopo čim bolje prilagodimo okolici.