GDPR

V skladu z Uredbo o zaščiti splošnih podatkov GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti fizičnih oseb glede obdelave osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov), vas moramo obvestiti o tem, katere vaše osebne podatke zbiramo. Predvsem vključujejo vaš elektronski naslov, telefon v službi, ime in priimek, lahko pa tudi vaš položaj ali izobrazbo.

Osebne podatke obdelujemo za namen izvajanja naših poslovnih dejavnosti, sklepanje pogodb s kupci in dobavitelji in izvrševanje pogodbenih obveznosti in marketinške aktivnosti (pošiljanje informacij o novicah, novih izdelkih in referencah projektov po e-pošti). Za ta namen nam vaše osebne podatke zaupate popolnoma prostovoljno.

Nobenih drugih vaših podatkov ne hranimo in ne obdelujemo.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam brez predhodnega vašega soglasja.

Osebne podatke obdelujemo in hranimo za obdobje, ki je potrebno za zagotavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, in tako dolgo, kot nas k hranjenju teh podatkov obvezujejo splošni pravni predpisi.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pripombe, smo vam na razpolago. Prosimo, da nas kontaktirate tudi v primeru, ko bi želeli, da vaše osebne podatke izbrišemo ali spremenimo.