Omejevalni stebrički

Ker se vse več mestnih središč spreminja v cone za pešce, je potrebno ločiti dele, kjer je možna uporaba vozil, od delov, namenjenih izključno pešcem. Ena izmed možnih rešitev je namestitev omejevalnih stebričkov. Lahko so fiksni ali preklopni. Omejevalni stebrički lahko stojijo posamezno, lahko pa so povezani z verigo. Ta rešitev je še posebej primerna na mestih, kjer obstaja nevarnost, da bi pešci stekli na cesto.