Beton
Více

Beton

Beton

Hladký přírodní

Námi vyráběné betonové prvky splňují normově deklarovanou pevnost podle evropské normy ČSN EN 206 -1, třídy C 35/45. Betonová směs je vyráběna standardními postupy – smícháním cementu, hrubého a jemného kameniva, vody a chemických přísad. Součástí jednotlivých prvků je kvalitně svařená ocelová výztuž, která zvyšuje pevnost výrobků. Zráním betonu dochází k přirozenému barevnému odstínování výrobků – vlhkost obsažená v jednotlivých prvcích transportuje na povrch výrobku hydroxid vápenatý Ca(OH)2 vznikající hydratací oxidu vápenatého CaO obsaženého v cementu. Z výše uvedených důvodů nejsou barevné rozdíly celosvětově a normově reklamační závadou. Měrná hmotnost betonu je cca 2100kg/m³.
Výrobky odléváme v silikonových formách vlastní výroby. Po vyjmutí z formy je povrch výrobku hladký, pohledový. Alternativně – k námi preferovanému hladkému povrchu – můžeme technologií pro výrobu vymývaných betonů docílit hrubého povrchu, který budí dojem umělého kamene.