Beton
Více

Beton

Více

Smooth anthracite

Více

Concrete

Beton

Hladký přírodní

Námi vyráběné betonové prvky splňují normově deklarovanou pevnost podle evropské normy ČSN EN 206 -1, třídy C 35/45. Betonová směs je vyráběna standardními postupy – smícháním cementu, hrubého a jemného kameniva, vody a chemických přísad. Součástí jednotlivých prvků je kvalitně svařená ocelová výztuž, která zvyšuje pevnost výrobků. Zráním betonu dochází k přirozenému barevnému odstínování výrobků – vlhkost obsažená v jednotlivých prvcích transportuje na povrch výrobku hydroxid vápenatý Ca(OH)2 vznikající hydratací oxidu vápenatého CaO obsaženého v cementu. Z výše uvedených důvodů nejsou barevné rozdíly celosvětově a normově reklamační závadou. Měrná hmotnost betonu je cca 2100kg/m³.
Výrobky odléváme v silikonových formách vlastní výroby. Po vyjmutí z formy je povrch výrobku hladký, pohledový. Alternativně – k námi preferovanému hladkému povrchu – můžeme technologií pro výrobu vymývaných betonů docílit hrubého povrchu, který budí dojem umělého kamene.

Smooth anthracite

Concrete

Smooth anthracite

Our concrete elements meet the strength standard complying with the European standard ČSN EN 206-1, Grade C 35/45. The concrete mixture is produced by standard processes – cement, coarse and fine aggregate, water and chemical additives mixing. The well-welded steel reinforcement is the part of all individual elements. It increases the strength of our products. Concrete maturing brings a natural color tone of our products – the moisture contained in individual elements carries calcium hydroxide Ca(OH)2 produced by hydration of calcium oxide CaO (contained in the cement) to the surface. For the reasons mentioned above, it is not possible to consider the color differences as a matter of possible complaint worldwide. The specific weight of concrete is approximately 2 100 kg/m³.
Our products are casted in silicone moulds of our own production. After the product is removed from the mold, its surface is smooth and architectural. Upon request – to our preferred smooth surface – we can produce a rough surface that gives the impression of artificial stone by using the technology for the production of scrubbed concrete.