Benešov – ZŠ Dukelská

2016

Účelem navržené stavby bylo vytvořit plnohodnotný předprostor základní školy. Prostor nádvoří, hlavního schodiště a vstupní podesty základní školy jsou doplněny o atypické prvky mobiliáře. Součástí vybavení jsou odpadkové koše na tříděný odpad (papír a plast) a směsný odpad, sedací betonové prefabrikáty a odkládací plechové lakované stolky. Sedací prvky mobiliáře doplňují nádvoří školy a vytváří prostor pro relaxaci a místo setkávání žáků.
Instalovaný mobiliář: odpadkové koše RAILA, atypické betonové prefabrikáty, odkládací kovové stolky.