Železniční stanice

2020

Dlouhodobý projekt Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov – Olomouc zahrnuje mj. kompletní rekonstrukci železničního spodku a svršku, nové zabezpečovací technologie nebo zlepšení podmínek pro nástup a výstup cestujících. V nově zrekonstruovaných železničních stanicích na této trati i v širším okolí jsme instalovali venkovní mobiliář v provedení z nerezové oceli.
Instalovaný mobiliář: parkové lavičky BERGA, odpadkové koše RAILA, stojany na kola SANDWICH, parková lavička RADIANO, sedáky ATP