Velké Pavlovice u Přerova – revitalizace návsi

2011

Obsahem projektu byla komplexní revitalizace veřejného prostranství v okolí kulturního domu a obecního úřadu zahrnující úpravu parkoviště, vybudování chodníků a dalších zpevněných ploch, osazení mobiliáře, sadové úpravy a konečně napojení zpevněných ploch na kanalizaci.
Instalovaný mobiliář: lavičky INOA, odpadkové koše YPSILON, stojany na kola UNIKO