Týn nad Bečvou – školní dvůr

2012

Revitalizace školního dvora mateřské a základní školy v obci Týn nad Bečvou zahrnovala vedle úprav inženýrských sítí a výsadby zeleně i vybavení dvora novým venkovním mobiliářem.
Instalovaný mobiliář: parkové lavičky INOA METAL, odpadkový koš YPSILON