Slušovice – veřejná prostranství

2018

V roce 2018 procházelo obnovou slušovické náměstí, Sokolská zahrada a zelené plochy pod a za hřbitovem. Úpravy se dostalo travnatému a lučnímu svahu Sokolské zahrady, dále došlo k osázení keři, luční trávou a okrasnými stromy. Byla zde vybudována kamenná žebra a gabionové zdi a rovněž dřevěné terénní schodiště, příjezdová komunikace s parkovištěm a pobytové odpočinkové plochy, na kterých byly instalovány nové lavičky a odpadkové koše.
Instalovaný mobiliář: lavička INOA, lavička BORDO, lavička ROBUSTA, odpadkový koš ZET