Číměř – revitalizace okolí kapličky

2016

Znovuobnovení návsi obce a okolí kaple. Součástí projektu bylo celkové vyčištění prostranství, parkové úpravy a vybudování kontejnerového stání na tříděný odpad. Atypickým prvkem mobiliáře je betonový oltářní stůl pro venkovní bohoslužby.
Instalovaný mobiliář: lavičky ROBUSTA, odpadkové koše BAS, stojany na kola CDB, žardiniéry PETA.