Praha 8 – Park v ulici Sokolovská

2018

Nový psí park vznikl na území městské části Praha 8 v ulici Sokolovská. Park s volným pohybem psů v Karlíně vhodně propojil Kaizlovy sady s plánovanými zelenými plochami Rohan City na Rohanském ostrově. Nové cesty doplnily lavičky s odpadkovými koši, oplocení parkové plochy a plochy s agility prvky. Stávající zeleň byla vhodně ošetřena a zároveň došlo k výsadbě nových stromů a keřů.
Instalovaný mobiliář: lavičky ALUMA, lavičky RADIANO, stoly PIKO, odpadkové koše ROBUST, schránka na papírové sáčky pro psí exkrementy RAILA DOG, stojan na kola TOMI, pítko GALDI a informační tabule UNITAB