Praha 8 – revitalizace parku a náměstí Dr. Václava Holého

2014

Byla provedena revitalizace parku na nám. Dr. Václava Holého. Mezi nejvýznamnější změny patří odstranění asfaltové plochy a její nahrazení pobytovým trávníkem, plochami s mlatovým povrchem a s žulovou mozaikou, či odstranění keřů, čímž zmizí nevzhledná zákoutí a zároveň se zpřehlední prostor. Během přestavby došlo k vykácení stromů, které byly ve zhoršeném zdravotním stavu, a naopak bylo vysazeno nových vzrostlých stromů. Zachovány byly i diagonální pěší trasy. Park byl vybaven samozřejmě mobiliářem – kromě laviček, také odpadkovými koši, koši na psí exkrementy a informačními cedulemi.
Instalovaný mobiliář: lavička INOA, koš RAILA, koš RAILA na psí exkrementy, stromová mříž HEAVA s ochranou kmene