Ostrava – Mariánské náměstí

2018

Mariánské náměstí v Ostravě změnilo během rekonstrukce svou podobu díky nově vydlážděným plochám, ostrůvkům se zelení, řadou laviček, stojanům na kola či pítku. Dominantou celé plochy se stala kašna. Rekonstrukce vytvořila veřejný prostor, kde se mohou lidé scházet, odpočívat nebo pořádat kulturní akce.
Instalovaný mobiliář: lavičky BOROLA, atypické sedáky, odpadkové koše BAS M, stojany na kola CDB, infotabule LXL, zahrazovací sloupky JEKO