Ostrava – AVION Shopping Park

2011

Instalovaný mobiliář – sedáky Arto, osazené na gabionových zídkách, lavičky Artea.