Opočno – propagace cestovního ruchu

2012

„Propagace cestovního ruchu a posílení kulturních vazeb mezi Opočnem a Radkowem“.
Instalovaný mobiliář – informační nosič LXL, přenosný informační nosič, vitrínky, atypické nádoby na zeleň, lavičky Railo.