Liberec – Lidové sady

2011

Rekonstruovaný park není rozhodně položený v rovině – jak je většinou obvyklé, ale naopak se zvedá do svahů Jizerských hor. I z tohoto důvodu byly architektem vybrány lavičky Ypsilon a Ypsibo, které dobře eliminují výškové rozdíly.