Liberec – Lidové sady

2011

Rekonstruovaný park v Lidových sadech v Liberci rozhodně není položený v rovině, jak je většinou obvyklé, naopak se zvedá do svahů Jizerských hor. I z tohoto důvodu byly architektem vybrány lavičky YPSILON s opěrkou zad a bez, které dobře eliminují výškové rozdíly.
Instalovaný mobiliář: parkové lavičky YPSILON