Kostelec nad Labem – náměstí Odboje

2018

Záměrem úprav veřejného prostranství na náměstí Odboje v Kostelci nad Labem bylo posílení jejich aktivního využití a rekreačního potenciálu. Vedle zpevnění ploch a pěších komunikaci nebo výsadby nových stromů a keřů zde byl dodán nový venkovní mobiliář spolu s herními prvky, např. šachové sestavy.
Instalovaný mobiliář: lavičky TWISTULA, stromová mříž SEGMO, lavička RADIANO, lavičky a křesílka INOA, držák sáčků na psí exkrementy RAILA DOG a šachový stolek MAT.