Horní Slavkov – Park „U vodotrysku“

2020

Park na křižovatce ulic Dlouhá a Sportovní, známý jako park „U vodotrysku“ byl vybudován koncem 60. let 20. století. Změny nastalé v souvislosti s rekonstrukcemi přilehlé křižovatky a Domu služeb si vyžádaly i jeho revitalizaci. Vodní prvek byl v podobě subtilnější fontány v parku zachován. Novou dominantou se pak stalo půlkruhové loubí s posezením, oddělující park od přilehlého chodníku a křižovatky.
Instalovaný mobiliář: parkové lavičky INOA, odpadkové koše MAG, stojany na kola SANDWICH, šachový stolek MAT, stromová mříž LUEDA