Cheb – Riegrovy sady

2017

Jeden z největších chebských parků se dočkal nového mobiliáře, dětských hřišť a dalších zábavních a odpočinkových prvků. Během první etapy proběhly parkové úpravy v podobě rekonstrukce cest a zpevněných ploch, umístění nového veřejného osvětlení a výsadby zeleně. V druhé fázi došlo k vybudování dětských hřišť, pro seniory byly v parku nainstalovány posilovací stroje.
Instalovaný mobiliář: lavičky YPSILON, odpadkové koše MAG, stojany na kola SANTO, atypické betonové lavičky, šachový stůl, stůl na člověče nezlob se