Bruntál – úpravy prostranství před nemocnicí

2017

Rozsáhlá rekonstrukce bruntálské nemocnice zahrnovala přístavbu operačních sálů, demolici staré budovy, novou fasádu, výměnu oken nebo úpravy veřejného prostoru před nemocnicí. Revitalizován byl celý předvstupní prostor nemocnice, což mimo jiné znamenalo zbourání původního portálu, renovaci zpevněných ploch, instalaci nového mobiliáře, výměnu veřejného osvětlení a také sadové úpravy.
Instalovaný mobiliář: lavičky VELA