Podolí u Brna – Križišče

2015

Instalirana urbana oprema: avtobusna postajališča CIMERO