Nadějov – Javne površine

2014

Instalirana urbana oprema: avtobusna postajališča CIMERO, parkovne klopi BETLA in ALUMA, koši za odpadke ONE in LUGIA, stojala za kolesa PROBIKE, vitrine, omejevalni stebrički SIMPLE, oznaka za zaustavitev BUS, ograje