Velké Meziříčí – Zdravstveni dom

2014

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi INOA R s mize, parkovne klopi INOA, koši za odpadke BAS, pitnik, informacijske table.