Týnec nad Sázavou – občinska pisarna in zdravstveni dom

2018

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi ALUMA, koši za odpadke MAG, omejevalni stebrički ALUSO, vitrina LUX, stojany za kolesa TOMI, drevesne rešetke LUEDA