Třebíč – Borovina – Javne površine

2015

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi BOROLA, parkovne klopi BORDO, koši za odpadke MAG, omejevalni stebrički JEKO, drevesne rešetke LUEDA, avtobusna postalajišča SITEO, ograje.