Tábor – T. G. Masaryk Trg

2014

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi BRUTA, in ROSTY, koši za odpadke RAILA in BAS, stojala za kolesa RUBIG in SANTO, koš za vrečke s pasjimi iztrebki RAILA DOG, jamborji, pitnik, netipične parkovne klopi, ležalnik