Praha Strašnice – Gutovka Park

2012

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi ONE, mize ONE, koši za odpadke ONE, stojala za kolesa PROBIKE, informacijske table UNITAB, vitrine, orientacijski sistem za minigolf, pitnik FUENTE.