Praha Čimice – Čámovka stavba

2012

Instalirana urbana oprema: korita za rastline CIMI, koši za odpadke RAILA, stojala za kolesa PROBIKE.