Praha – Botanični vrt

2020

Instalirna urbana oprema: netipične macesnove klopi, netipične stojala za kolesa TOMI, vitrina CityLight